Skip to content
Lata opendata

2019. gada 31. janvārī notiks divpadsmitā ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konference, kuras tēma šoreiz ir sadarbība inovācijām. Tajā tiks risināti jautājumi par to, kā valstij un privātajam sektoram veicināt uz atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem balstītu inovāciju radīšanu. Uz konferenci ir aicināti valsts un pašvaldību iestāžu IT jomas lēmumu pieņēmēji, IT profesionāļi un interesenti, dažādu jomu uzņēmumu un nozaru asociāciju pārstāvji un atvērto tehnoloģiju entuziasti.

Konferences prezentācijās tiks apskatītas sadarbības iespējas, ieguvumi un izaicinājumi, ar kādiem saskaras viedās pilsētas, valsts pārvalde, uzņēmēji un atvērto datu kopiena, radot novatoriskus risinājumus no atvērtajiem datiem un atvērtām tehnoloģijām.

Konferences programma skatāma te: https://lata.org.lv/konference2019/.

Dalība pasākumā ir bez maksas, bet iepriekšēja reģistrācija obligāta!