Skip to content

Pirms kāda laika Krizdabz (atsaucoties uz rakstu žurnālā “Ir”) aizskāra tēmu par bezpilota jeb autonomajiem auto, norādot, ka šobrīd tehnoloģiju attīstība ir ļoti strauja, savukārt tiesību attīstība netiek līdzi tehnoloģiju attīstībai. Tēma ir ļoti interesanta un tiesību attīstība šajā jomā atrodas līdzīgā stāvoklī kā 90. gadu sākumā, kad notika strauja interneta attīstība. Proti, ir tehnoloģijas, kas strauji ienāk cilvēku dzīvēs, atstājot būtisku iespaidu uz sabiedrību, taču tiesību piemērotāji nezina, kā esošās normas pielāgot un izmantot jaunajos apstākļos, savukārt, likumdevējs nezina kā tiesības attīstīt, lai nodrošinātu līdzsvaru starp dažādu sabiedrības grupu interesēm.

Te gan gribu piebilst, ka tiesību jaunrade vienmēr atpaliks no tehnoloģiju attīstības – tā tas vienmēr ir bijis, būs un tas ir tikai loģiski. Šajos gadījumos situācijas var risināt vai nu  piemērojot esošās līdzīgās normas (izmantojot analoģiju, attīstot tiesu praksi) vai attīstot un pielāgojot tiesību normas. Pēdējais risinājums arvien būs laikietilpīgs un, ja tehnoloģiju attīstību var mērīt mēnešos, tad likumu izstrāde aizņem gadus. Tāpēc labākais risinājums likumdevējam ir izdot pēc iespējas vispārīgākas normas, nekoncentrējoties uz konkrētām tehnoloģijām. Patiesībā likumdevēja vēlme “apsteigt laiku” un regulēt situācijas vai jautājumus, kas varētu rasties kaut kad tālākā nākotnē, bet šajā brīdi nepastāv, var apdraudēt tehnoloģiju attīstību un inovācijas.

Atgriežoties pie bezpilota auto jāatzīmē, ka nav gluži tā, ka par šo tēmu neviens nav domājis juridiskā aspektā – piemēram, ASV Nevadas štats jau pirms gada pieņēma  likumu, kas regulē pašvadošo auto izmantošanu. Nenoliedzami, šis solis saistīts ar Google aktivitātēm šajā jomā tieši Nevadā. Tupat Nevada ir devusi “zaļo gaismu” Google pezpilota automašīnu testēšanai reālā satiksmē.

Visaktuālākais jautājums, kas saistīts ar bezpilota auto izmantošanu ir atbildība: kurš būs atbildīgs par negadījuma sekām? Īpašnieks? Auto ražotājs? Programmatūras izstrādātājs? “Vadītājs” – persona, kura izmanto auto, nosakot tā kustības maršrutu un mērķi? Tās ir lietas, kas likumdevējam būs jāatrisina un jānoregulē.

Tāpat šobrīd ASV ļoti aktuāla tēma ir bezpilota lidmašīnu un lidaparātu izmantošana, kas, ņemot vērā to nelielos izmērus un arvien zemāko cenu, draud padarīt debesis pilnas ar bezpilota lidaparātiem, savukārt , privātumu – par praktiski neeksistējošu. (Par bezpilota lidaparātiem un to ietekmi uz privātumu var lasīt te.)

Tiem, kurus interesē dažādi robotu/mašīnu un cilvēku attiecību sociālie un juridiskie aspekti, iesaku noskatīties video no Maiami Universitātē notikušās diskusijas par tēmu “robotikas sociālie aspekti“.